long

Thiết kế hướng miền (Domain Driven Design – DDD)

Thiết kế hướng miền (DDD) là một phương pháp thiết kế phần mềm chính. Nó tập trung vào mô hình phần mềm phù hợp với miền thông qua thông tin từ chuyên gia. Cấu trúc, ngôn ngữ của mã (tên lớp, phương thức lớp, biến lớp) phải phù hợp với miền kinh doanh. Ví dụ: …

Thiết kế hướng miền (Domain Driven Design – DDD) Read More »

Ethereum 2.0 là gì?

Ethereum 2.0 là phiên bản nâng cấp của Ethereum sau sự kiện hợp nhất. Nó sử dụng cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần để xác minh giao dịch thông qua cổ phần. Cơ chế đặt cược Ethereum thay thế mô hình bằng chứng công việc nơi các công cụ khai thác tiền điện …

Ethereum 2.0 là gì? Read More »

So sánh FIFO và LIFO

So sánh Hai phương pháp định giá hàng tồn kho phổ biến của các doanh nghiệp là LIFO và FIFO. LIFO có nghĩa là nhập sau, xuất trước. FIFO là nhập trước, xuất trước. Mỗi phương pháp giả định các cách lưu trữ và bán hàng hóa khác nhau. Điểm chú ý nổi bật: LIFO …

So sánh FIFO và LIFO Read More »