Sàn giao dịch crypto là gì?

Sàn giao dịch

Trao đổi tiền điện tử hoặc trao đổi tiền kỹ thuật số (DCE- Digital Currency Exchange) là một doanh nghiệp cho phép khách hàng giao dịch tiền điện tử hoặc tiền kỹ thuật số để lấy các tài sản khác. Chẳng hạn như tiền định danh thông thường hoặc các loại tiền kỹ thuật số khác. Các sàn giao dịch có thể chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng hoặc các hình thức thanh toán khác để đổi lấy tiền kỹ thuật số hoặc tiền điện tử. Một sàn giao dịch tiền điện tử có thể là một nhà tạo lập thị trường thường lấy chênh lệch giá mua-giá bán làm hoa hồng giao dịch cho dịch vụ của mình. Hoặc, với tư cách là một nền tảng khớp lệnh, chỉ tính phí.

Một số công ty môi giới cũng tập trung vào các tài sản khác như cổ phiếu, như Robinhood và eToro, cho phép người dùng mua nhưng không rút tiền điện tử về ví tiền điện tử. Các sàn giao dịch tiền điện tử chuyên dụng như Binance và Coinbase cho phép rút tiền điện tử.

Hoạt động

Trao đổi tiền điện tử có thể gửi tiền điện tử đến ví cá nhân của người dùng. Một số có thể chuyển đổi số dư tiền kỹ thuật số thành thẻ trả trước ẩn danh. Thẻ này có thể được sử dụng để rút tiền từ các máy ATM trên toàn thế giới. Trong khi các loại tiền kỹ thuật số khác được hỗ trợ bởi hàng hóa trong thế giới như vàng.

Những người tạo ra tiền kỹ thuật số thường độc lập với sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tiền tệ. Trong một loại hệ thống, nhà cung cấp tiền kỹ thuật số (DCP- Digital Currency Provider) là các doanh nghiệp giữ và quản lý tài khoản cho khách hàng của họ. Nhưng nhìn chung không trực tiếp phát hành tiền kỹ thuật số cho những khách hàng đó.

Khách hàng mua hoặc bán tiền kỹ thuật số từ các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Những người chuyển tiền kỹ thuật số vào hoặc ra khỏi tài khoản DCP của khách hàng. Một số sàn giao dịch là công ty con của DCP. Nhưng nhiều sàn là doanh nghiệp độc lập về mặt pháp lý. Mệnh giá tiền được giữ trong tài khoản DCP có thể là tiền thật hoặc tiền ảo.

Trao đổi tiền kỹ thuật số

Trao đổi tiền kỹ thuật số có thể là một doanh nghiệp truyền thống hoặc một doanh nghiệp trực tuyến . Là một doanh nghiệp truyền thống, nó trao đổi các phương thức thanh toán truyền thống, tiền kỹ thuật số. Là một doanh nghiệp trực tuyến, nó trao đổi tiền điện tử và tiền kỹ thuật số.

Các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hoạt động bên ngoài để tránh các quy định và truy tố. Tuy nhiên, họ xử lý các loại tiền tệ pháp định của phương Tây và duy trì tài khoản ngân hàng ở một số quốc gia để tạo điều kiện gửi tiền bằng các loại tiền tệ quốc gia khác nhau.

Các sàn giao dịch phi tập trung như Etherdelta, IDEX và HADAX không lưu trữ tiền của người dùng trên sàn giao dịch. Thay vào đó tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch tiền điện tử ngang hàng. Các sàn giao dịch phi tập trung có khả năng chống lại các vấn đề bảo mật ảnh hưởng đến các sàn giao dịch khác. Nhưng kể từ giữa năm 2018, khối lượng giao dịch thấp.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *