PaaS là gì? (Nền tảng như một dịch vụ)

PaaS là gì nhỉ?

Định nghĩa sơ lược PaaS

Nền tảng như một dịch vụ (PaaS) là một môi trường phát triển, triển khai hoàn chỉnh trên đám mây. Bạn cung cấp từ các ứng dụng đám mây đơn giản đến các ứng dụng doanh nghiệp phức tạp. Sau đó, bạn mua các tài nguyên bạn cần từ một nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Bạn trả tiền khi sử dụng, và truy cập chúng qua kết nối Internet an toàn.

Giống như IaaS, PaaS bao gồm cơ sở hạ tầng — máy chủ, lưu trữ và mạng. Nhưng cũng có phần mềm trung gian, công cụ phát triển, dịch vụ kinh doanh thông minh (BI), hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu,… Cái này được thiết kế để hỗ trợ vòng đời ứng dụng web hoàn chỉnh. Cụ thể là xây dựng, thử nghiệm, triển khai, quản lý và cập nhật.

Nó cho phép bạn tránh chi phí và sự phức tạp của việc mua và quản lý giấy phép phần mềm, cơ sở hạ tầng ứng dụng cơ bản và phần mềm trung gian, bộ điều phối vùng chứa như Kubernetes hoặc các công cụ phát triển và các tài nguyên khác. Bạn chỉ quản lý các ứng dụng và dịch vụ bạn phát triển. Nhà cung cấp dịch vụ đám mây thường quản lý mọi thứ khác.

Các tình huống phổ biến

Các tổ chức thường sử dụng PaaS cho các trường hợp sau:

Khung phát triển. PaaS cung cấp một khuôn khổ mà các nhà phát triển có thể xây dựng để phát triển. Ngoài ra, bạn có thể tùy chỉnh các ứng dụng dựa trên đám mây. PaaS cho phép tạo ứng dụng bằng cách sử dụng các thành phần phần mềm tích hợp sẵn. Các tính năng đám mây như khả năng mở rộng, tính khả dụng cao và khả năng nhiều người thuê được bao gồm, giảm số lượng mã hóa mà các nhà phát triển phải thực hiện.

Phân tích hoặc thông tin kinh doanh. Các công cụ được cung cấp dưới dạng dịch vụ với PaaS cho phép các tổ chức phân tích và khai thác dữ liệu của họ. Họ có thể tìm kiếm thông tin chi tiết và các mẫu cũng như dự đoán kết quả để cải thiện dự báo, quyết định thiết kế sản phẩm, lợi nhuận đầu tư và các quyết định kinh doanh khác.

Các dịch vụ bổ sung. Các nhà cung cấp PaaS có thể cung cấp các dịch vụ khác để nâng cao ứng dụng. Chẳng hạn như quy trình làm việc, thư mục, bảo mật và lập lịch trình.

Ưu điểm:

Cắt giảm thời gian viết mã. Các công cụ phát triển PaaS có thể cắt giảm thời gian cần thiết để viết mã các ứng dụng mới. Chẳng hạn như quy trình làm việc, dịch vụ thư mục, tính năng bảo mật, tìm kiếm, v.v.

Thêm khả năng phát triển mà không cần thêm nhân viên. Nó có thể cung cấp cho nhóm phát triển của bạn những khả năng mới mà bạn không cần thêm nhân viên có các kỹ năng cần thiết.

Phát triển cho nhiều nền tảng — bao gồm cả thiết bị di động — dễ dàng hơn. Một số nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho bạn các tùy chọn phát triển cho nhiều nền tảng, chẳng hạn như máy tính, thiết bị di động và trình duyệt, làm cho các ứng dụng đa nền tảng phát triển nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Sử dụng các công cụ tinh vi với giá cả phải chăng. Mô hình trả tiền khi mua giúp các cá nhân hoặc tổ chức có thể sử dụng phần mềm mà họ không thể mua được ngay. Ví dụ như phát triển tinh vi và các công cụ phân tích và trí tuệ kinh doanh .

Hỗ trợ các nhóm phát triển được phân bổ theo địa lý. Bởi vì môi trường phát triển được truy cập qua Internet, các nhóm phát triển có thể làm việc cùng nhau trong các dự án ngay cả khi các thành viên trong nhóm đang ở xa.

Quản lý hiệu quả vòng đời của ứng dụng. PaaS cung cấp tất cả các khả năng bạn cần để hỗ trợ vòng đời ứng dụng web hoàn chỉnh. Từ xây dựng, thử nghiệm, triển khai, quản lý và cập nhật trong cùng một môi trường tích hợp.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *