ỨNG DỤNG KINH DOANH

Đội ngũ ứng dụng kinh doanh giàu kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp bạn xác định, đánh giá và khắc phục những khoảng trống trong ngăn xếp ứng dụng kinh doanh của bạn. Mục đích của các ứng dụng kinh doanh là giúp các chuyên gia làm việc một cách hiệu quả hơn.

Nhận Được Hiệu Quả Tốt Trong Ngân Sách Của Bạn

Dịch Vụ Phát Triển WEB và Di Động

Chuyển đổi số

Chúng tôi cung cấp đầy đủ chu kỳ và dịch vụ thiết kế, tích hợp và quản lý ứng dụng

Dịch vụ phát triển Web tuỳ chỉnh

Chúng tôi phát triển các ứng dụng Web App trên nền tảng Angular, Web API

Dịch vụ phát triển ứng dụng di động tuỳ chỉnh

Mặc dù phát triển Web là chuyên môn của chúng tôi, chúng tôi cũng thích tạo ra những sản phẩm dễ sử dụng.

Dịch Vụ Quản Lý Ứng Dụng

Các dịch vụ quản lý ứng dụng

Sự đổi mới cũng quan trọng như việc duy trì sự ổn định. Chúng tôi có thể hỗ trợ lưu giữ cá ứng dụng của bạn.

Dịch vụ quản lý ứng dụng chính

Tư vấn thích hợp: Phương pháp độc đáo của chúng tôi sử dụng DevOps, Agile, đám mây, tự động hoá.

Gíúp khách hàng giải quyết vấn đề

Theo dõi và phân tích: Liên tục giám sát hiệu suất hệ thống là rất quan trọng.

Dịch Vụ Tích Hợp Ứng Dụng

Dịch vụ tích hợp ứng dụng

Dịch vụ bao gồm thiết kế kiến trúc và lộ trình, mô hình thực hiện

Tư vấn hội nhập

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ đánh giá cơ sở hạ tầng CNTT hiện tại của bạn, nhu cầu và những hạn chế của nó.

Giải quyết những vấn đề của bạn

Chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn thích hợp, nhằm khắc phục và hạn chế vấn đề.