NGUỒN LỰC CNTT VÀ DỊCH VỤ CHO THUÊ NHÂN SỰ

Diểm đến của bạn cho tất cả các nhu cầu phần mềm.

Khả năng, chuyên môn, cơ sở vật chất tốt nhất, quản lý chuyên nghiệp và cam kết của chúng tôi đã mang lại cho khách hàng của chúng tôi sự hài lòng tối đa.

Nhận Được Công Việc Tốt Cho Ngân Sách Của Bạn

Dịch Vụ Tìm Nguồn Cung Ứng Và Nhân Sự

3

Phát triển phần mềm

Chúng tôi đã và đang làm việc với tư cách là nhà phát triển phần mềm và công ty CNTT từ xa ở nước ngòai.

sourcing - staff services - Allxone

Tuyển dụng và cung cấp nhân sự CNTT cho bất kỳ vj trí nào

Nhiều công ty đang làm việc với chung tôi để có được tài nguyên  CNTT thông qua sự hỗ trợ của chúng tôi

5

Đội ngũ đối tác và tài năng

Cải tiến trong công nghiệp và sự thay đổi trong môi trường kinh doanh liên tục tạo ra cơ hội.

1

Dịch vụ Outsourcing phần mềm tuỳ chỉnh

Thấu hiểu điều nhân viên cần và mục tiêu kinh doanh.

4

Dịch vụ kỹ thuật dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu doanh nghiệp của bạn thành các quyết định kinh doanh thông minh, với mức giá hiệu quả.

business consultant services - Allxone

Dịch vụ trợ lý nhân sự

Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đều có nhu cầu tuyển dụng nhân sự chuyên môn, nhưng việc tìm kiếm tài năng phù hợp lại không phải là điều đơn giản.