MySQL vs PostgreSQL

Sự khác biệt giữa MySQL và PostgreSQL

PostgreSQL cùng với MySQL là những giải pháp database hệ thống đều đã được kiểm chứng. Đây là các giải pháp hệ thống có thể cạnh tranh với các giải pháp doanh nghiệp như Oracle và SQL Server.

1/ MySQL là gì?

MySQL picture

MySQL là một hệ thống DBMS rất nổi tiếng và được sử dụng vô cùng rộng rãi. Cái tên MySQL được đặt dựa trên tên My (tên con gái của nhà sáng lập Michael Widenius). Dự án MySQL ngày nay được quản lý và bảo trì bởi Oracle Corporation.

MySQL là một RDBMS (Relational Database Management System) và hoạt động chủ yếu trên mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Hệ thống này làm cho việc quản lý database được dễ dàng hơn và linh hoạt hơn.

2/ PostgreSQL là gì?

PostgreSQL picture

Postgre là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (ORDBMS). Nó được phát triển bởi Khoa Khoa học Máy tính trường Đại học California.

Postgre là một hệ thống cơ sở dữ liệu dành cho quan hệ cấp Doanh nghiệp. Postgre là hệ thống hỗ trợ cho cả SQL và NoSQL, ngoài ra đây là một hệ thống thân thiện, rất dễ dàng để thiết lập và cài đặt. PostgreSQL có một cộng đồng rất đông đảo và thân thiện mà người dùng có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn một cách dễ dàng.

3/ Những khác biệt chính giữa MySQL và PostgreSQL bao gồm: 

STT MySQL PostgreSQL
1. Đây là database nổi tiếng nhất. Đây là database tiên tiến nhất.
2. Nó là một DBMS dựa trên quan hệ. Nó là một DBMS dựa trên đối tượng.
3. Chỉ tuân theo ACID khi được sử dụng với InnoDB và NDB. Luôn tuân theo ACID.
4. Trong MySQL, mọi kết nối được tạo là một chuỗi OS. Trong PostgreSQL, mọi kết nối được tạo ra là một quá trình OS.
5. Hỗ trợ tùy chọn CASCADE Tùy chọn CASCADE được hỗ trợ.
6. Công cụ GUI được cung cấp là MySQL Workbench PgAdmin được cung cấp
7. Không hỗ trợ cục bộ, bitmap và biểu thức. Hỗ trợ tất cả.
8. Không cung cấp hỗ trợ cho Materialised views và kế thừa bảng. PostgreSQL cung cấp đầy đủ.
9. MySQL chỉ hỗ trợ các kiểu dữ liệu tiêu chuẩn. PostgreSQL hỗ trợ các kiểu dữ liệu nâng cao như mảng, hstore và các kiểu định dạng của người dùng.
10. MySQL cung cấp hỗ trợ MVCC có giới hạn Hỗ trợ đầy đủ MVCC.
11. MySQL được phát triển bởi một công ty Thụy Sỹ tên là MySQL AB. Được phát triển bởi khoa khoa học máy tính, đại học California.
12. MySQL rất đáng tin cậy, đơn giản và nhanh. PostgreSQL chậm hơn và khó sử dụng hơn.
13. Khắc phục sự cố với MySQL là rất dễ dàng. Rất khó để khắc phục sự cố với PostgreSQL.
14. MySQL được cấp phép bởi GPU GNU. PostgreSQL được cấp phép bên bởi MIT.
15. MySQL rất phù hợp cho các hoạt động đơn giản như viết và đọc. PostgreSQL thường được sử dụng cho các hoạt động lớn và phức tạp.
16. Ngôn ngữ sử dụng C/C++. Ngôn ngữ sử dụng C.
16/09/2022

4/ Giải thích từ ngữ

A. Từ viết tắt

DBMS(Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu): Đây là một hệ thống phần mềm cho phép người dùng xác định, tạo, duy trì và kiểm soát truy cập vào cơ sở dữ liệu.

RDBMS(Relational Database Management System): Đây là một hệ quản trị cơ sỡ dữ liệu quan hệ. RDBMS là cơ sở cho SQL, và cho tất cả các hệ thống cơ sở dữ liệu hiện đại như MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL và Microsoft Access.

ORDBMS(Object Relational Database Management System): Đây là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng.

ACID: Đây là từ viết tắt các chữ cái đầu của bốn từ tiếng Anh atomicityconsistencyisolation, và durability. Chúng được coi là bốn thuộc tính quan trọng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu khi xử lý bất kỳ giao dịch nào.

InnoDB: Đây là kiểu Storage Engine mới hơn MyISAM. Storage Engine này không hỗ trợ Full Text Index như MyISAM nhưng hỗ trợ quan hệ giữa các bảng (Khóa ngoại). 

CASCADE: Khóa ngoại với tính năng xóa theo tầng có nghĩa là nếu một bản ghi trong bảng mẹ bị xóa, bản ghi tương ứng trong bảng con cũng sẽ tự động bị xóa. Khóa ngoại có ràng buộc xóa tự động được tạo bằng cách sử dụng câu lệnh CREATE TABLE hoặc ALTER TABLE.

MVCC (Multi-version concurrency control): Kiểm soát đồng thời nhiều phiên bản.

B. Các tên riêng

MATERIALIZED VIEW: Gần giống như VIEW, chỉ khác ở chỗ là nó được lưu trữ vật lý.

SQL(Structured Query Language – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc): là ngôn ngữ tiêu chuẩn mà bất cứ hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) nào cũng phải đáp ứng, điển hình như Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server, Access, Ingres,…

NoSQL: Đây là các cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở nhỏ (lightweight open source relational database). Thuật ngữ NoSQL đánh dấu bước phát triển của thế hệ database mới: distributed (phân tán) và non-relational (không ràng buộc).

Database: Đây là cơ sở dữ liệu, là một bộ sưu tập dữ liệu được tổ chức bày bản và thường được truy cập từ hệ thống máy tính hoặc tồn tại dưới dạng tập tin trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Database còn có thể được lưu trữ trên thiết bị có chức năng ghi nhớ như: thẻ nhớ, đĩa cứng, CD…

OS(Operating System): OS là tên viết tắt của Operating System, đây là một chương trình quản lý tất cả những yếu tố như phần cứng và phần mềm của máy tính.

Oracle Corporation: Oracle là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia của Mỹ có trụ sở chính tại Austin, Texas.

4/ Tính phù hợp thực tiễn

MySQL: MySQL có thể được coi là một lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp hoặc tổ chức nhỏ hơn không có nhóm dữ liệu lớn hoặc phức tạp. Điều này là do chi phí thấp và quy trình thiết lập đơn giản, cũng như sự hỗ trợ rộng rãi của một cộng đồng khổng lồ.

PostgreSQL: Postgres được xây dựng với sự lưu ý đến khả năng mở rộng, tuân thủ tiêu chuẩn, khả năng mở rộng và tính toàn vẹn của dữ liệu – đôi khi phải trả giá bằng tốc độ thường sử dụng cho những dự án lớn có cơ sở dữ liệu phức tạp. Do đó, đối với các quy trình công việc đơn giản, cần đọc nhiều, Postgres có thể là một lựa chọn tồi hơn MySQL.

5/ Kết luận

Tóm lại, việc lựa chọn giữa MySQL và PostgreSQL thường bao gồm những câu hỏi sau:

Bạn có cần một cơ sở dữ liệu giàu tính năng có thể xử lý các truy vấn phức tạp và cơ sở dữ liệu lớn không? PostgreSQL có thể là sự lựa chọn của bạn.
Bạn có cần một cơ sở dữ liệu đơn giản hơn, tương đối dễ thiết lập và quản lý, nhanh chóng, đáng tin cậy và dễ hiểu không? MySQL có thể là sự lựa chọn của bạn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *