Lê Minh

PgAdmin cho dự án Laravel Fullstack

Bạn cần một công cụ mạnh mẽ, đầy đủ chức năng, và lại có giao diện đồ họa thân thiện để quản trị PostgreSQL. PgAdmin chính là công cụ bạn cần. PgAdmin là một công cụ quản lý PostgreSQL Database cung cấp nhiều tính năng như kết nối tới PostgreSQL, thực thi SQL Query, backup và khôi phục …

PgAdmin cho dự án Laravel Fullstack Read More »

VScode extension

Một số extension hữu ích cho Visual Studio Code (phần 2)

Nối tiếp sau phần 1 về một số extension hữu ích cho VScode. Đây là những tiện ích mở rộng hay và hữu ích nữa cho các lập trình viên. 1/ Prettier Nếu bạn đang sử dụng VS Code. Prettier chính là một extension lý tưởng để việc định dạng mã trở nên đơn giản …

Một số extension hữu ích cho Visual Studio Code (phần 2) Read More »

VScode

Extension hữu ích cho Visual Studio Code (phần 1)

Ở bài viết này mình xin điểm qua một vài Extension tiêu biểu rất đáng được sử dụng. 1/ JavaScript (ES6) Code Snippets Trong quá trình code, việc phải nhập đi nhập lại những đoạn code thông dụng là điều thường thấy. Tuy nhiên, việc phải nhập lại 1 đoạn code nhiều lần sẽ khiến …

Extension hữu ích cho Visual Studio Code (phần 1) Read More »

laravel

Laravel & pgAdmin download, install and configuration

Step 1: Download pgAdmin for window To download this you should go to the link below: https://www.pgadmin.org/download/ After you get all the installation done, the dashboard of pgAdmin will pop up on your screen. Step 2: pgAdmin and laragon configuration After the installation of pgAdmin is done, the app will ask for your password to …

Laravel & pgAdmin download, install and configuration Read More »

Simple authentication app with Firebase and Expo

Authentication is well known as one of the most important part among projects, thus, with this article ill show how I made my first login app in two different ways, which is Google authentication and Email authentication. Before get into some detail code works, I highly recommend you read more on this page: https://medium.com/techtalkers/setting-up-firebase-with-react-native-expo-b9c9eddb8c8b to …

Simple authentication app with Firebase and Expo Read More »