SaaS là gì? (Software as a Service)

SaaS

SaaS

Phần mềm dạng dịch vụ (SaaS) cho phép người dùng kết nối và sử dụng các ứng dụng dựa trên đám mây qua Internet. Các ví dụ phổ biến là email, lịch và các công cụ văn phòng (chẳng hạn như Microsoft Office 365).

SaaS cung cấp một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh. Bạn mua trên cơ sở thanh toán khi sử dụng từ một nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Bạn thuê quyền sử dụng ứng dụng cho tổ chức của mình. Người dùng của bạn kết nối với ứng dụng đó qua Internet, thường bằng trình duyệt web. Tất cả cơ sở hạ tầng cơ bản, phần mềm trung gian, phần mềm ứng dụng và dữ liệu ứng dụng đều nằm trong trung tâm dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ quản lý phần cứng và phần mềm. Với thỏa thuận dịch vụ, họ sẽ đảm bảo tính khả dụng, bảo mật ứng dụng, dữ liệu của bạn. SaaS cho phép tổ chức của bạn thiết lập và chạy ứng dụng một cách nhanh chóng với chi phí trả trước tối thiểu.

Các tình huống phổ biến

Nếu bạn đã sử dụng dịch vụ email dựa trên web như Outlook, Hotmail hoặc Yahoo! Thư, thì bạn đã sử dụng một dạng SaaS. Với các dịch vụ này, bạn đăng nhập vào tài khoản của mình qua Internet. Phần mềm email được đặt trên mạng của nhà cung cấp dịch vụ và thư của bạn cũng được lưu trữ ở đó. Bạn có thể truy cập email và các tin nhắn được lưu trữ từ trình duyệt web trên bất kỳ máy tính hoặc thiết bị kết nối Internet nào.

Các ví dụ trước là các dịch vụ miễn phí cho mục đích sử dụng cá nhân. Với tổ chức, bạn có thể thuê các ứng dụng năng suất, chẳng hạn như email, cộng tác, lập lịch. Các ứng dụng kinh doanh phức tạp như (CRM), (ERP) và quản lý tài liệu. Bạn trả tiền cho việc sử dụng các ứng dụng này theo đăng ký hoặc theo mức độ sử dụng.

Ưu điểm

Có được quyền truy cập vào các ứng dụng phức tạp. Bạn không cần phải mua, cài đặt, cập nhật hoặc duy trì bất kỳ phần cứng, phần mềm trung gian. SaaS làm cho các ứng dụng doanh nghiệp thậm chí phức tạp, chẳng hạn như ERP và CRM. Giá cả phải chăng cho các tổ chức thiếu nguồn lực để mua, triển khai và tự quản lý cơ sở hạ tầng, phần mềm cần thiết.

Chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Bạn cũng tiết kiệm được chi phí vì dịch vụ SaaS tự động thay đổi theo mức độ sử dụng.

Sử dụng phần mềm máy khách miễn phí. Người dùng có thể chạy hầu hết các ứng dụng SaaS trực tiếp từ trình duyệt web của họ. Họ không cần tải xuống, cài đặt bất kỳ phần mềm nào, mặc dù một số yêu cầu plugin. Vậy là bạn không cần mua và cài đặt phần mềm đặc biệt cho người dùng của mình.

Tiếp theo

Điều động lực lượng lao động của bạn một cách dễ dàng. SaaS giúp bạn dễ dàng “huy động” lực lượng lao động. Người dùng có thể truy cập các ứng dụng, dữ liệu SaaS từ bất kỳ máy tính, thiết bị di động nào có kết nối Internet. Bạn không cần phải lo lắng về việc phát triển ứng dụng để chạy trên các loại máy tính, thiết bị khác nhau vì nhà cung cấp dịch vụ đã làm như vậy. Bạn không cần có kiến ​​thức chuyên môn để quản lý vấn đề bảo mật trong điện toán di động. Một nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn cẩn thận sẽ đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn, bất kể loại thiết bị sử dụng nó.

Truy cập dữ liệu ứng dụng từ mọi nơi. Với dữ liệu được lưu trữ trên đám mây, người dùng có thể truy cập thông tin của họ từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động nào có kết nối Internet. Và sẽ không có dữ liệu nào bị mất nếu máy tính hoặc thiết bị của người dùng bị lỗi.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *