End User là gì? Cách tiếp cận

End User

Thế nào là người dùng cuối (End-user)?

Thuật ngữ “người dùng cuối” dùng để chỉ người tiêu dùng hàng hóa hoặc dịch vụ. Thường là những người có một số bí quyết bẩm sinh là duy nhất đối với người tiêu dùng. Theo nghĩa đen, thuật ngữngườidùng cuối được sử dụng để phân biệt người mua và sử dụng hàng hóa, dịch vụ với các cá nhân tham gia vào các giai đoạn thiết kế, phát triển và sản xuất.

Người dùng cuối là cá nhân, thực thể sử dụng hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất. Theo cách này, người dùng cuối có thể khác với khách hàng . Vì pháp nhân hoặc người mua sản phẩm, dịch vụ có thể không phải là người thực sự sử dụng sản phẩm, dịch vụ đó.

Giao hàng cho người dùng cuối thường là bước cuối cùng trong quá trình sản xuất và bán sản phẩm.

Trải nghiệm người dùng cuối, hỗ trợ là yếu tố quan trọng đối với sự thành công của các sản phẩm và dịch vụ hướng đến người dùng.

Đề cập đến “người dùng cuối” với tư cách khách hàng là điều phổ biến nhất trong ngành công nghệ.

Hiểu rõ về người dùng cuối

Để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ thành công, những người tạo ra, phát triển, thử nghiệm và tiếp thị sản phẩm, dịch vụ đó không phải vì nhu cầu của họ mà là của người dùng cuối. Phân phối cho người dùng cuối là bước cuối cùng khi tất cả các quy trình nói trên kết thúc. Mục tiêu là trao quyền để hoàn thành điều gì đó mà trước đây không thể thực hiện được.

Ví dụ: một lập trình viên máy tính thiết kế nền tảng phần mềm để giao dịch ngoại tệ sẽ cần suy nghĩ về mức độ tinh vi của giao diện và các bước thực hiện của người dùng cuối. Có thể là cách khách hàng này tiếp cận giao dịch, những gì nhà giao dịch cần xem. Cách họ sẽ truy cập dữ liệu và thông tin. Cách giao dịch được thực hiện và những gì phải thực hiện sau giao dịch.

Cần chú ý là: Người dùng cuối không phải lúc nào cũng là những người đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp.

Người dùng cuối thường không có nhiều kiến thức về cách các sản phẩm, dịch vụ mà họ sử dụng được phát triển hoặc cách chúng hoạt động. Ví dụ với Microsoft Windows, họ sẽ không hiểu các dòng mã, nghiên cứu trải nghiệm người dùng hoặc gỡ lỗi đi vào sản phẩm. Tất cả những gì họ thường quan tâm là tính dễ sử dụng, chức năng và tính ổn định. Các công ty thường phát triển sản phẩm hướng đến người dùng cuối, chứ không phải một chuyên gia.

Trải nghiệm người dùng cuối

Người dùng cuối thường là những cá nhân không có kiến thức chuyên môn hoặc kỹ năng cụ thể. Các công ty cần đảm bảo rằng trải nghiệm người dùng đơn giản, trực quan và hiệu quả. Trải nghiệm người dùng (UX) đã trở thành một nghề riêng của họ. Các nhóm UX được tuyển dụng bởi nhiều công ty trong nhiều ngành, liên quan đến nhiều loại sản phẩm.

Sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính để xác định và khắc phục lỗi. Các lỗi có thể là lỗi thiết kế, lỗi người dùng phổ biến. Ngoài ra phương pháp này tìm kiếm ý tưởng mới cho các phiên bản cập nhật. Nếu trải nghiệm người dùng cuối khó điều hướng, sản phẩm khó có thể trở nên thành công. Thời đại hiện này là của các phương tiện truyền thông xã hội và các bài đánh giá trực tuyến. Đó là nơi những khách hàng không hài lòng có thể bày tỏ cho tất cả mọi người cùng xem.

Vậy người dùng cuối khác khách hàng điểm nào?

Khách hàng là người thực hiện giao dịch mua công nghệ. Người này có thể hoặc cũng có thể là người dùng cuối cuối cùng. Ví dụ, tại một địa điểm kinh doanh, ông chủ có thể là người mua máy tính, vì vậy ông chủ là khách hàng, nhưng một nhân viên cấp dưới sẽ là người dùng cuối thực sự.

Những ví dụ về người dùng cuối

Các công ty công nghệ có hàng triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ người dùng cuối. Ví dụ, Microsoft có người dùng cuối bao gồm bất kỳ ai sở hữu hoặc làm việc với máy Windows. Họ cũng có thể sử dụng các công cụ MS Office như Word, Excel hoặc PowerPoint. Người dùng cuối của Apple liên quan đến những người chạy iOS trên iPhone. Họ có thể là những người sử dụng máy Mac.

Số lượng người dùng cuối của một công ty hoặc sản phẩm có thể thay đổi theo nhu cầu, cạnh tranh, đổi mới hoặc để phản ứng với một số áp lực bên ngoài. Ví dụ: số lượng người dùng cuối của các nền tảng hội nghị truyền hình như Microsoft Teams và Zoom đã tăng vọt trong đại dịch COVID-19 khi mọi người trên khắp thế giới bắt đầu khóa máy và buộc phải làm việc tại nhà hoặc tham gia các lớp học trực tuyến.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *