css

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cực đơn giản chỉ sử dụng Html và CSS

Hôm nay, AllXOne sẽ giới thiệu cho các bạn các tạo hiệu ứng tuyết rơi chỉ bằng html và css (không sử dụng JavaScript). Đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị 2 ảnh, gồm background và ảnh tuyết rơi ở định dạng png. Nếu chưa tìm ảnh phù hợp các bạn có thể tải ảnh …

Tạo hiệu ứng tuyết rơi cực đơn giản chỉ sử dụng Html và CSS Read More »