sql

SQL là gì? (Hướng dẫn đơn giản về SQL) – Phần I

Định nghĩa SQL là ngôn ngữ tiêu chuẩn dùng để lưu trữ, biến đổi và lấy dữ liệu trong database. SQL là viết tắt của từ Structured Query Language, nghĩa là ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu. Các bạn cần phân biệt rõ ràng giữa: Cơ sở dữ liệu (database) là tập hợp …

SQL là gì? (Hướng dẫn đơn giản về SQL) – Phần I Read More »