Hướng dẫn cài đặt Java 1 lần, dùng mãi mãi cả khi cài lại Windows.

Bạn không muốn cài lại java khi cài đặt mới windows. Bài viết này sẽ bạn giải quyết vấn đề này. Giúp bạn tiết kiệm thời gian thiết lập môi trường sau khi cài lại window.