Phím tắt mặc định của VScode trên máy Mac.

Máy Mac ngày càng được sử dụng nhiều trong việc lập trình và VScode là một công cụ mà các lập trình viên hay dùng bởi tính tiện lợi của nó. Nhưng các lập trình chuyển từ máy chạy Win sang máy Mac đôi gặp khá nhiều khó khăn khi sử dụng do chưa quen. …

Phím tắt mặc định của VScode trên máy Mac. Read More »