SQL server ? (phần 2)

SQL server title img

Hello xin chào mọi người mình là Danh. Ở phần trước mình đã giới thiệu về SQL Server là gì và cấu trúc của SQL Server. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt SQL Server.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SQL Server phiên bản 2019 dành cho developer hoàn toàn miễn phí.

Cài đặt SQL Server như thế nào ?

1) tải file cài về máy

Để cài đặt SQL Server chúng ta cần có 1 file cài đặt.
Chúng ta sẽ tải nó ở đường dẫn : https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-downloads
Ở đường dẫn trên chúng ta sẽ thấy microsoft cung cấp cho ta rất nhiều phiên bản ở đây chúng ta sẽ chọn phiên bản developer và nó hoàn toàn miễn phí.

button download now

Sau khi tải về chúng ta bắt đầu cài đặt :
Đầu tiên để cài đặt chúng ta sẽ chuột phải vào file vừa tải và chạy file với quyền admin.

Khi chạy file ứng dụng sẽ cho chúng ta kiểu cài đặt. Bạn chọn Download Media nó cho phép bạn tải file cài đặt và cài đặt SQL server.

option Download Media

Sau khi chọn kiểu cài đặt chúng ta sẽ chọn nơi chứa file cài đặt. Như hình bên dưới mình sẽ click vào nut Browse và chọn vào folder mà mình muốn chứa file cài đặt. Sau đó chúng ta click vào nút download.

select option and folder to download file setup

Sẽ tốn một khoảng thời gian để chờ tải và sau khi tải xong sẽ hiện ra thông báo như hình: Download successful!

Tiếp theo chúng ta mở file cài tiến hành cài đặt ==> click Open folder để mở như hình trên.

2) Cài đặt SQL Server

khi Open folder ta sẽ thấy 1 file iso đây chính là file cài đặt ta click chuột phải vào chọn open with => windows Explorer.

Lúc này, chúng ta sẽ có danh sách các file xuất hiện đây là danh sách các file cài đặt.

Tiếp theo chúng ta mở file setup.exe bắt đầu cài đặt.

sau khi chạy file setup.exe ta sẽ thấy cửa sổ thể hiện các lựa chọn cài đặt bên trái.

tiếp theo chọn installation ==> chọn lựa chọn đầu tiên

chọn stick vào ô như bên dưới để kiểu tra update.

Ở đây nếu máy bạn chưa có SQL Server 2019 thì bạn sẽ chọn lựa chọn 1, nếu máy bạn đã có SQL Server thì chọn lựa chọn 2.

Sau đó bạn sẽ phải chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và chọn next.

chọn tiếp vào ô và chọn next.

Tiếp theo bước này tùy thuộc nhu cầu của các bạn. Ở đây chúng ta sẽ chọn tính năng mà bạn muốn cài đặt đối với mục đích học tập bạn chọn vào mục Database Engine Service và nhấn nút next.

tiếp theo ta cần cung cấp ID của phiên bản SQL Server và chọn next

Chọn next

Tiếp theo sẽ có 2 lựa chọn cho bạn: windows authentication mode, Mixed Mode.
Nếu bạn chọn lựa chọn đầu tiên thì khi connect với data base chúng ta không cần setup passwork.
Nếu bạn lựa chọn lựa chọn thứ hai thì khi connect với data base chúng ta phải setup passwork.

Lựa chọn đầu tiên

Lựa chọn thứ 2

tiếp theo chọn cài đặt và chờ .

Click vào nút Close để hoàn tất quá trình cài đặt

Tiếp theo chúng ta cần cài đặt công cụ quản
Microsoft cung cấp cho bạn SQL Server Management Studio (SSMS). SQL Server Management Studio là phần mềm để truy vấn, thiết kế và quản lý SQL Server trên máy tính cục bộ của bạn hoặc trên đám mây. Nó cung cấp cho bạn các công cụ để cấu hình, giám sát và quản trị các phiên bản SQL Server. Bạn Truy cập vào link để tải và cài đặt SQL Server Management Studio https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16 .
Oke Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt SQL Server một cách đơn giản nhất và hoàn toàn miễn phí. Mọi thắc mắc các bạn vui lòng liên hệ thông qua mail: [email protected] mình cảm ơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *