IndexedDB là gì? tại sao lại dùng indexedDB ?

IndexedDB là gì ?

Như giới thiệu thì IndexedDB là một kho lưu trữ dữ liệu phía người dùng để lưu trữ lượng lớn dữ liệu.

Với tính năng truy xuất dữ liệu nhanh chóng không cần phải gọi lên sever tối ưu hóa tốc độ.

Các bạn đơn giản chỉ tìm một kho dữ liệu phía người dùng để lưu ít dữ liệu khoảng 5mb.

thì bạn có thể sử dụng local storage như một giải pháp để lưu trữ dữ liệu phía người dùng.

Nếu bạn đang cần một kho dữ liệu phía người dùng để lưu lượng lớn dữ liệu

đặt biệt không bị mất đi sau mỗi lần tắt tab, trình duyệt thì indexedDB là lựa chọn phù hợp.

Vì indexedDB hỗ trợ nhiều chức năng như một hệ thống cơ sở dữ liệu => là lựa chọn phù hợp.

Và nếu các bạn muốn tìm hiểu về giới hạn dữ liệu của indexedDB bạn hãy truy cập vào đây.

các đặc điểm quan trọng của indexedDB

– Cơ sở dữ liệu

Là tập hợp các dữ liệu có tổ chức. IndexedDB được so sánh như một ở cứng trên máy tính của bạn.

và nó được hiểu rằng dữ liệu này sẽ được đọc ghi thường xuyên nên sẽ được tối ưu tốc độ.

– schema (cấu trúc dữ liệu)

Cấu trúc của dữ liệu của bạn được tham chiếu đến hình dáng của dữ liệu của bạn.

Nghĩa là khi chúng ta tương tác với một đối tượng thì trong đối tượng sẽ có nhiều thuộc tính

chúng ta theo dõi và lưu trữ thuộc tính nào trong đối tượng thì thuộc tính đó sẽ được gắn một id để định danh đối tượng trong cơ sở dữ liệu.

– Index (Mục lục)

Index trong thuật ngữ cơ sở dữ liệu giống như là mục lục của một cuốn sách

có chức năng giúp bạn tìm đúng trang sách bạn muốn mà không cần phải đọc từng đầu đến cuối.

Index sẽ chiếm một khoảng không gian bộ nhớ nhưng nó là một sự đánh đổi xứng đáng giữa không gian và tốc độ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *